IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Portfólio

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011


Bratislavské podhradie - Vydrica


Robot Novostavba - audit, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava

Robot Spolupráca: PRODIS plus s.r.o

Robot Projektový stupeň: Audit projektu pre stavebné povolenie

Robot Spracovanie projektu: 10/2019 - 2020

Robot Výstavba: -

Robot Polyfunkčný komplex I.etapy tvoria dve samostatné objekty, pričom objekt bližšie k nábrežiu bude mať prevažne administratívne využitie a objekt v styku s hradným bralom bude tvorený prevažne bytovými jednotkami v kombinácii s obchodno-prevádzkovými priestormi na prízemí.

Jednotlivé objekty bytového komplexu sú osadené na spoločnom suteréne s tromi podzemnými podlažiami. Celý objekt je zarezaný do svahu hradného brala, pričom v prednej časti objektu sa pod úrovňou terénu nachádza 3.PP a v zadnej časti 3.PP až 3.NP. Celkové pôdorysné rozmery objektu v úrovni suterénov sú cca 137,0 x 46,0 m. Nadzemné objekty časti „V1“ majú šesť nadzemných podlaží a časti „V2“ majú päť nadzemných podlaží. Medzi jednotlivými nadzemnými objektami sú vytvorené nádvoria s terénnymi prvkami v podobe násypov a schodísk, ktoré približne kopírujú svah hradného brala.
Administratívny objekt je osadený na rovinatom teréne a má dve podzemné podlažia, pričom 1.PP je pôdorysne rozšírené až k suterénu objektov V2 a zároveň je s ním aj prevádzkovo prepojené. Tvarovo je nadzemná časť riešená z nepravidelne horizontálne i vertikálne zalomených plôch usporiadaných do architektonicky kompaktného celku. Objekt má päť nadzemných podlaží, pričom celkové pôdorysné rozmery nadzemnej časti sú cca 56,2 x 13,0 m. Celková výška objektu nad terénom je cca 21,5 m.



Top