IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Portfólio

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011


Stanica NiVy - Retail


Robot Novostavba - audit, Mlynské Nivy, Bratislava

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Audit projektu pre stavebné povolenie, Audit realizačného projektu

Robot Spracovanie projektu: 12/2015 - 03/2016; 03/2018 - 04/2019

Robot Výstavba: 05/2018 - 2020

Robot Novonavrhovaný polyfunkčný objekt Autobusovej stanice v Bratislave je situovaný z väčšej časti v mieste pôvodnej autobusovej stanice, ktorá bola pred realizáciou odstránená aj s priľahlými objektami nachádzajúcimi sa na pozemku.

V rámci auditu nosných konštrukcií sme riešili overenie nosných prvkov časti „B“, ktorá spolu s časťou „A“ tvorí jeden funkčný celok „Autobusovej stanice Mlynské Nivy“, na ktorý nadväzuje objekt výškovej administratívnej budovy. Ten je situovaný na juhovýchode pri časti „B“. Celý polyfunkčný objekt je rozdelený na niekoľko dilatačných celkov, pričom riešená časť objektu „B“ je delená na 3 samostatné dilatačné celky s označením „B1“, „B2“ a „B3“. Tieto časti budú v prevažnej miere využívané ako Retailové priestory, parkovanie osobných automobilov a zásobovanie jednotlivých obchodných prevádzok. Celá táto časť objektu je riešená s dvomi podzemnými podlažiami, pričom na časti pôdorysnej plochy je umiestnený medzistrop rozdeľujúci 1.PP na dve podlažia. Nadzemné časti objektu majú 6 podlaží, posledné šieste podlažie je využívané prevažne pre technológiu objektu a je situované pôdorysne len nad niektorými časťami objektu. Nadzemné podlažia sú navrhnuté s nepravidelným pôdorysným tvarom, pričom niektoré skokovito ustupujú smerom k vyšším podlažiam. Posledné šieste podlažia sú navrhnuté s oceľovou nosnou konštrukciou.Top