IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Portfólio

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011


DUETT Business Residence


Robot Novostavba - audit, Námestie osloboditeľov, Košice

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Audit realizačného projektu

Robot Spracovanie projektu: 10/2017 - 04/2018

Robot Výstavba: 10/2017 - 08/2019

Robot Administratívny objekt tvoria dve samostatné kancelárske veže osadené na spoločnej dvojpodlažnej podnoži. Podnož tvoria dve podzemné podlažia, pričom prvé podzemné podlažie je len čiastočne zapustené do zemného násypu. V podzemných podlažiach sú situované parkovacie miesta a obchodné priestory. Strecha podnože, mimo objektov veží, slúži ako otvorená prístupová terasa s prvkami krajinnej architektúry. Kancelárske veže majú jedenásť nadzemných podlaží, pričom posledné podlažie je riešené ako ustúpené. V prvom nadzemnom podlaží obidvoch veží sú situované vstupné reprezentatívne priestory doplnené malými obchodnými prevádzkami.

Nosná konštrukcia objektu je riešená ako monolitický stĺpový skelet doplnený vnútornými stužujúcimi jadrami, v ktorých sú situované zvislé komunikácie. Suterénna podnož je doplnená obvodovými stenami, respektíve rastrom obvodových stĺpov. Stropné konštrukcie sú riešené ako bezprievlakové stropné dosky s doplnenými hlavicami v mieste stĺpov. Založenie celého objektu je riešené na základovej doske s prehĺbeniami pod stĺpami a stenami vo forme masívnych pásov. Pod stužujúcimi jadrami je základová doska zhrubnutá na hrúbku totočnú s hrúbkou pásových prehĺbení.Polyfunkčný objekt Bezručová


Robot Rekonštrukcia, nadstavba a novostavba - asanácia, Bezručová ulica, Bratislava

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Projekt pre stavebné povolenie, Tendrová dokumentácia, Realizačný projekt

Robot Spracovanie projektu: 04/2014 - 07/2014; 10/2014 - 12/2014; 01/2017 - 03/2018

Robot Výstavba: 03/2017 - 2019

Robot Polyfunkčný objekt je súčasťou komplexu dvoch navzájom oddilatovaných a architektonicky nadväzujúcich objektov na Bezručovej ulici č. 3 a 5. Celý komplex bol navrhnutý a realizovaný v tridsiatych rokoch 20. storočia. Rekonštrukciu a asanáciu komplexu objektov možno rozdeliť do štyroch samostatných dilatačných jednotiek a to na Rekonštrukciu a nadstavbu existujúceho objektu na Bezručovej 3, Rekonštrukciu objektu na Bezručovej 5, Podzemnú garáž situovanú pod cestou na Lomonosovovej ulici a asanovanú časť objektu umiestnenú medzi rekonštruovanými časťami polyfunkčného komplexu.


Top