IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Portfólio

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011


Polyfunkčný objekt Seberíniho


Robot Novostavba, Seberíniho ulica, Bratislava

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Realizačný projekt

Robot Spracovanie projektu: 10/2016 - 07/2017

Robot Výstavba: 05/2017 - 07/2019

Robot Novostavba polyfunkčného objektu pozostáva z troch samostatných nadzemných objektov "A, B, C" osadených na spoločnom podzemnom podlaží s funkciou hromadných garáží. Svojim rozmiestnením vytvárajú komplex budov osadených do existujúcej zástavby. Objekt "A" má 8 nadzemných podlaží, objekt "B" má 7 nadzemných podlaží a objekt "C" je navrhnutý so 14-timi nadzemnými podlažiami. Posledné podlažia v objektoch "B" a "C" sú riešené ako ustupujúce. Samotný objekt "C" je riešený v dvoch výškových úrovniach, s tromi a so štrnástimi nadzemnými podlažiami. Polyfunkčný komplex je umiestnený do sídliskovej zástavby na rovinatom území a je dilatovaný na štyri dilatačné celky. Dilatácie sú umiestnené medzi jednotlivými objektami, pričom objekt "A" je spolu s časťou podzemnej garáže rozdelený na dva dilatačné celky.

Nosná konštrukcia objektov je navrhnutá ako železobetónový monolitický skelet tvorený prevažne obvodovými a vnútornými nosnými stenami. V suteréne a na prízemí je nosný systém osadený na obvodové steny, vnútorné stĺpy a stužujúce jadrá. Objekty sú založené na základovej doske s lokálnymi prehĺbeniami v mieste stĺpov a komunikačných jadier.Obytný súbor Park pod Kolibou


Robot Novostavba, Tupého ulica, Bratislava

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt

Robot Spracovanie projektu: 05/2016 - 07/2016; 02/2017 - 07/2017

Robot Výstavba: 03/2017 - 2018

Robot Obytný súbor "Park pod Kolibou" pozostáva z radovej zástavby siedmich opakovaných bytových domov a tzv. vilového domu. Radová zástavba jednotlivých domov a vilový objekt sú prepojené v suteréne spoločnou podzemnou garážou. Celý komplex je riešený tak, aby plynule kopíroval sklon svahovitého terénu s celkovým prevýšením cca 24,0 m. Radové objekty majú štyri nadzemné podlažia, pričom najvyššie podlažie je riešené ako ustúpené z oboch strán, na ktorých sú umiestnené rozsiahle terasy. Jednotlivé bloky objektu sú koncepčne riešené ako samostatné bloky, pričom celý objekt je rozdelený na dva dilatačné celky. Vilový objekt je navrhnutý so 6-imi ďalšími podlažiami, pričom tri podlažia sú ešte charakterizované ako podzemné a tri ako nadzemné. Dve horné nadzemné podlažia sú riešené ako ustupujúce s exterierovými terasovými plochami.

Nosná konštrukcia objektov obytného súboru je koncipovaná ako monolitická železobetónová stenovo-dosková konštrukcia, pričom v mieste podzemnej garáže sú steny nahradené rastrom stĺpov. Komplex je založený na základovej doske s lokálnymi pásovými prehĺbeniami v mieste stĺpov a stien.

Top