IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Portfólio

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011


Budova "ArchitechHouse"


Robot Novostavba, Bratislava - Petržalka

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Realizačný projekt

Robot Spracovanie projektu: 04/2016 - 05/2016

Robot Výstavba: 2016 - 2017

Robot Novostavba administratívneho objektu "Architechhouse" je navrhnutá ako nepodpivničená budova so štyrmi nadzemnými podlažiami. Pôdorys objektu má charakter lichobežníka s celkovými rozmermi 17,5 x 22,875 m, pričom v časti so schodiskom a výťahovou šachtou je pôdorys vykusnutý a doplnený zaoblenými rohmi. Celková výška objektu nad terénom je cca 15,0 m. Prestrešenie objektu je tvorené plochou strechou.

Nosný systém objektu je realizovaný ako skelet s doplnenými obvodovými nosnými stenami. Objekt je založený na pilótach v kombinácii so základovými pásmi a pätkami, ktoré majú charakter roznášacích prvkov do samotných pilót. Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté v kombinácii monolitických železobetónových stĺpov a stien doplnené murovanými nosnými stenami. Vodorovné nosné prvky tvoria monolitické železobetónové bezprievlakové stropné dosky doplnené v určitých miestach obvodovými respektíve vnútornými trámami.

Top