IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Portfólio

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011


Bytový dom Ecohouse


Robot Novostavba, Kazanská ulica, Bratislava

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Realizačný projekt

Robot Spracovanie projektu: 05/2014 - 11/2014

Robot Výstavba: 06/2014 - 05/2016

Robot Objekt pozostáva z deviatich nadzemných podlaží a suterénu, ktorý slúži ako podzemné parkovisko. Na prízemí sú na hlavnej, uličnej fasáde situované obchodno polyfunkčné priestory. Na zvyšnej časti prízemia sú umiestnené parkovacie miesta so zdvíhacími plošinami. Druhé až deviate nadzemné podlažie je riešené ako byty. Pôdorys objektu je riešený v nepravidelnom lichobežníkovom tvare s celkovými rozmermi cca 43,9 x 26,3 m, ktorý sa po výške objektu po podlažiach skokovito zmenšuje až na rozmery 17,9 x 15,0 m. Fasáda objektu je zo všetkých strán značne členitá, tvorená ustúpenými a vyloženým časťami objektu.

Samotný nosný systém je v súteréne a na prízemí riešený ako skeletový s doplnenými obvodovými a vnútornými nosnými stenami. Nosný systém 2-9 nadzemného podlažia je navrhnutý ako priečny stenový nosný systém doplnený výplňovým obvodovým murivom. Všetky nosné konštrukcie sú navrhnuté z monolitického železobetónu.

Top