IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Portfólio

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011


Nové sídlo Matador


Robot Rekonštrukcia, Bojnická 3, Bratislava

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Realizačný projekt

Robot Spracovanie projektu: 06/2013 - 08/2013

Robot Výstavba: 06/2013 - 11/2014

Robot Objekt je osadený na rovinatom pozemku v priemyselnej zóne pozdĺž Bojnickej ulice v Bratislave a je súčasťou výrobno-administratívneho uzavretého komplexu viacerých objektov. Rekonštruovaný objekt pozostáva zo 7-ich dilatačných celkov a je v styku s jednopodlažnou veľkorozponovou montážnou halou. Jednotlivé časti objektu sú navrhnuté prevažne ako dvojpoľové dvojpodlažné skelety z typového prefabrikovaného systému, doplneného atypickými staveniskovými prefabrikátmi. Sedem-podlažný administratívny objekt situovaný do zárezu pozdĺžneho dvojpodlažného komplexu je tvorený z trojpoľových priečnych rámov z typových prefabrikátov. Objekty boli navrhnuté a realizované v období 1967-69. Zadná prístavba dvojpodlažnej časti bola riešená v roku 1985. Komplex je navrhnutý prevažne z prvkov montovaného skeletu – revidovaný Priemstav (MSRP).

V rámci rekonštrukcie objektu bola navrhnutá séria fasádnych prvkov, markíz, terasových prestrešení a prestrešenie pre stojisko osobných automobilov. Na sedempodlažnom objekte bola na najvyššom podlaží navrhnutá presklenná konštrukcia vystupujúca z fasády. Nosná konštrukciu všetkých fasádnych prvkov je riešená z oceľových priestorových prvkov.

River Garden Office II/III


Robot Novostavba - Audit, Rohanské nábřeží, Praha

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Audit realizačného projektu

Robot Spracovanie projektu: 01/2013 - 05/2013

Robot Výstavba: 2013 - 2014

Robot Objekt River Garden pozostáva z dvoch samostatných dilatačných celkov označovaných ako objekty V3 a V6, pričom každá časť má dĺžku cca 115,0 m. Oba objekty majú osem nadzemných a dve podzemné podlažia. Posledné podlažia sú riešené ako ustúpené. Podzemné podlažia slúžiace ako garáže majú tvar obdĺžnika s celkovými pôdorysnými rozmermi cca 230,0 x 33,9 m, pričom v nadzemných podlažiach má každá časť pôdorysne tvar písmena L. Prízemie objektu je vyhradené na obchodno-polyfunkčné účely. Ďalšie poschodia nadzemných častí majú funkciu kancelárskych priestorov.

Nosná konštrukcia objektov je riešená ako monolitický železobetónový skelet s kombinovaným zvislým nosným systémom tvoreným stĺpmi a stienami v pravidelnom rastri. Stropy sú riešené ako bezprievlakové dosky s hlavicami. Po obvode objektu v linii fasád sú dopĺnené bezprievlakové stropy stužujúcimi monolitickými parapetami.

Top