IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Portfólio

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011


Polyfunkčné centrum Luna


Robot Rekonštrukcia a modernizácia, Žiar nad Hronom

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Realizačný projekt

Robot Spracovanie projektu: 03/2012 - 05/2012

Robot Výstavba: 05/2012 - 11/2013

Robot Rekonštrukciu Hotelu Luna v Žiari nad Hronom predstavovala návrh zmien v dôsledku zmeny využitia a prestavby na polyfunkčné centrum. Jednalo sa o samostatne stojaci objekt pozostávajúci z dvoch dilatačných celkov, obchodno-reštauračnej časti a lôžkovej časti hotela. Obchodno-reštauračná časť má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Lôžková časť je realizovaná s jedným podzemným a šiestimi nadzemnými podlažiami. Rekonštrukcia spočívala v zásahoch do nosných konštrukcií, ktoré vyplynuli zo zmeny dispozičného riešenia a zmeny funkčného využívania niektorých priestorov.

Nosný systém obchodno-reštauračnej časti je kombinácia železobetónového skeletu v 1.PP a oceľovej rámovej konštrukcie v nadzemných častiach objektu. Lôžková časť je realizovaná ako stenový prefabrikovaný systém v druhom až šiestom nadzemnom podlaží, ktorý je osadený na podnož z monolitických železobetónových rámov. Pôdorys obhodno-reštauračnej časti má tvar nepravidelného obdĺžnika s kruhovým ukončením v mieste tzv. "rotundy" a lôžková časť, ako samostatný dilatačný celok, má pôdorysne tvar obdĺžnika.

Obytný súbor Villinki


Robot Novostavba, Staré Grunty, Bratislava

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Realizačný projekt

Robot Spracovanie projektu: 09/2012 - 01/2013

Robot Výstavba: 02/2013 - 11/2014

Robot Objekt je tvorený štyrmi bodovými obytnými domami, ktoré sú šachovnicovo osadené na podnoži garáže prepojujúcou všetky domy. Jej strecha tvorí vnútroblokovú „krajinu“ s tromi výškovými úrovňami medzi objektmi bytových domov. Samotná garáž svojím usporiadaním kopíruje profil svahovitého terénu. Je tvorená viacerými úrovňami posunutými voči sebe o polovicu výšky podlažia. Objekty jednotlivých domov sú hmotovo rozčlenené vystupujúcimi objemami loggii a časťami bytov, ako aj farebným riešením.

Nosný systém je v súteréne a na prízemiach s obchodnými priestormi riešený ako monolitický železobetónový skelet v kombinácii stĺpovo stenových prvkov rôznych tvarov a dimenzií. Na nadzemných podlažiach s funkciou bytov je nosný systém prevažne tvorený obvodovými a vnútornými železobetónovými stenami, ktoré sú v niektorých prípadoch doplnené oceľovými stojkami podopierajúce stropy v mieste veľkých rozpätí a konštrukčných zlomov.

• Stavba bola nominovaná na Cenu ARCH 2015 /Autor: Peter Moravčík - PMArchitekti; Spoluautori: Juraj Benetin, Matej Grébert, Miroslav Čatloš, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová/
• Stavba bola ocenená cenou CIJ Awards 2014 - Najlepší rezidenčný projekt /Developer: YIT Slovakia, a.s./

Top