IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Partners

logo

Prodis plus s.r.o. - Ateliér pre projektovanie a diagnostiku stavieb so zameraním hlavne na statiku nosných konštrukcií budov. Projekčná kancelária má početné skúsenosti s obnovou pamiatkových objektov a záchrany materiálnej substancie nosných konštrukcií historických stavieb.
logo

Infosprojekt s.r.o. - Renomovaná projekčná kancelária poskytujúca komplexnú projektovú činnosť v oblasti pozemných stavieb, špecializovanej hlavne na statiku nosných konštrukcií budov a zakladanie stavieb.

Top