IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Contact

Ing. Ivan Masaryk


autorizovaný stavebný inžinier - statik
(zapísaný v SKSI pod reg. č. 6292)


0910 154 588                           stating@stating.sk                        Linkedin profile
                                                 6292@clen.sksi.sk


Fakturačné údaje                Pracoviská/pôsobnosť
Dobšinského 1599/19                   Hlavné: Bratislava
01008 Žilina                                 Občasné: Žilina
IČO: 46367586
DIČ: 1084293067

Top